Kostel sv. Havla Hošťalovice

Kostel stojí na mírné vyvýšenině obklopené příkopem, který se zachoval na severní straně.

Na základě někdejšího nálezu popelnice na lukách proti kostelu lze usuzovat, že na místě dnešního kostela bylo v době předkřesťanské malé slovanské Hradiště.

Kostel byl postaven bez věže.

Zvonice, která byla dřevěná, byla postavena nad kostelní lodí.

Její hlavní nosník byl silný dubový trám.


Mapa