Kaplička sv. Marie Karmelitské Čepí

Historickou dominantu obce, kapli Panny Marie Karmelské, naleznete na obecní návsi.

Postavena byla za císaře pána v roce 1871.

Přežila minulý režim a v 80. letech byla občany obce rekonstruována na vlastní náklady.

Nový kabát dostala v roce 2006.

O Posvícení se přijďte podívat na nedělní mši.

V roce 2011 byla na Posvícení vysvěcena k příležitosti 140 let a vymalování kaple.


Mapa