Kostel sv. Víta Bojanov

Areál kostela se nachází v centrální části městyse, v místech, kde plocha náměstí skrze skalnaté stěny strmě padá dolů k řece Chrudimce.

Je částečně obklopen kamennou zdí, která je v místech vstupu do areálu ukončena zděnou bránou.

Do této zdi jsou v místech nad řekou včleněny dva menší objekty, z nichž do jednoho není žádný vchod.

K jakým účelům původně sloužily, je dnes těžké říci.


Mapa