Lovecký zámeček Horní Bradlo

Nedaleko od zelené tur.značky na okraji pralesa Polom směrem na Hlubokou.

Lesní přírodní rezervace nedaleko obce Horní Bradlo, uchovávající ukázku původního pralesového charakteru lesa v Železných horách.

Rezervaci, která byla zřízena od 31.12.1933, tvoří Velký Polom (15,56 ha) a Malý Polom (2,27 ha).

V pralesní části jsou zachovány jedlové bučiny s javorem klenem a smrkem.

Podle písemných pramenů se již v letech 1895 - 1900 objevila v lesním hospodářském plánu tehdejšího majitele zmínka o vyloučení pravidelné hospodářské činnosti, aby mohl být porost ponechán vlastnímu vývoji.

Jelikož se však jedná pouze o fragment původní přírody, musí se v současnosti chránit před nálety smrku a musí se ochraňovat původní listnaté druhy dřevin, aby nedošlo k znehodnocení území.

V pralese se vyskytuje mnoho zajímavých, často i již vzácných druhů hub, rostlin i živočichů.


Mapa