Zámek Běstvina

Stavba má novou fasádu a opravenou střechu.

Zámecká kaple je zrušena a v této místnosti, která procházela přes dvě podlaží, je vestavěno opět patro.

Arkády v přízemí nádvoří jsou uzavřeny zasklenými dřevěnými rámy již mnoho let.

Bohužel jsou dnes nepřístupné původní sklepy – vchod i okénka jsou zazděny a samotné sklepy údajně zasypány.

Díky panu Arnoštu Drozdovi se podařilo zjistit, že šlechtický erb umístěný na zadním štítu budovy patří dosud žijícímu rodu hrabat z Rotkirchenu.

Podle pamětníků byly kdysi při stavebních úpravách v parku odkryty základy zřejmě ještě starší tvrze, umístěné snad na ostrůvku v bývalém rybníku v těsné blízkosti zámku (severním směrem).


Mapa