Zřícenina tvrze Svojšice

Mohutná zřícenina gotické věžové tvrze Svojšice se nachází ve stejnojmenné obci asi 4,5 km po červené turistické z Choltic.

Záznamy v zemských deskách říkají, že tvrz byla založena roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic.

Gotickou tvrz založil roku 1365 vladyka Mikšík ze Svojšic. Po jeho smrti zdědila majetek Anna ze Svojšic.

Tím majetkem byla gotická tvrz a několik dvorů. Po Anně ze Svojšic zde vládli synové jejího manžela Václava Ruthara z Malešova – Petr a Mikuláš, kteří se psali jako rytíři ze Svojšic.

Sňatkem poté získali tvrz na 100 let Gerštorfové, ale postupně přestala plnit svou obytnou funkci.

V roce 1634 ji vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II., o té doby již nebyla obydlena a pustla.


Mapa