Zámek Hoješín

Původně rokokový zámeček z poloviny 18. století. Je to obdélná, přízemní stavba s dřevěnou věžičkou, členitou hlavní fasádou a se štítem uprostřed.

Poslední zbytky rokokové štukové výzdoby se nacházejí v kapli Nejsvětější Trojice.

Přestavby zámku v 19. i 20. století smazaly jeho původní ráz.


Mapa