Zámek Seč

Jednou z památečných staveb města Seče je renesanční zámek vystavěný před rokem 1577 se zachovalým portálem s erby majitelů Karla Záruby z Hustířan a Anny z Valdštejna, nyní sídlo městského úřadu. 

Zámek v městečku Seč vznikl na místě dřívější tvrze po roce 1564. Počátkem 17. stol. byla pozdně renesančně přestavěna a rozšířena o kratší příčné křídlo, dokončení přestavby roku 1610 připomíná kamenný vstupní portál.

Zámek už roku 1628 sloužil hospodářským účelům, nejprve jako sýpka a poté jako skladiště či ovčín.

Postupně chátral a jako polo zbořený se uvádí v roce 1757.

Nyní je v majetku města Seč, jeho renovace proběhla v 60. a 70. letech 20. stol.

V budově sídlí městský úřad (dříve národní výbor).


Mapa