Zřícenina hradu Strádov Nasavrky

Hrad Strádov byl vystavěn tak, že jeho předhradí zabíralo okraj plošiny nad východním srázem údolí Chrudimky.

Samotné hradní jádro se pak tísnilo na skalnatém výběžku hrany údolí nad skalní stěnou přímo nad hladinou řeky, odděleném od předhradí hlubokým hradním příkopem.

Nestálo tedy přímo na ostrohu nad soutokem Libáňského potoka a Chrudimky, ale bylo ze strategických důvodů mírně vyoseno na jihozápad tak, aby bylo chráněno téměř kolmou skalní stěnou na severu, svahem na západě a svahem k řece Chrudimce a k Libáňskému potoku na protější straně.

Předhradí samotné bylo odděleno od zbytku rovinaté plošiny dvojitým příkopem a dvojitým valem resp. zdí s branou, ke které patrně vedla původní středověká cesta z Nasavrk do Svídnice.


Mapa