Zámek Lukavice

Zámek v Lukavici vznikl v první polovině 18. století jako středisko správy pyritových dolů, které v této době měla pronajaty od majitelů nasavrckého panství společnost pražských těžařů.

V r. 1755 převzal vedení podniku tehdejší majitel panství Jan Adam z Auersperka.

Jan Adam z Auersperka vytvořil samostatnou správu lukavických dolů a pro její potřeby byl původní zámek v druhé polovině 18. století rozšířen.

Vznikla jednopatrová barokní budova, jejíž fasáda byla v přízemí zdobena bosáží a na hlavním průčelí obráceném k východu byl štít s hornickými odznaky – zkříženými kladivy.

V tomto roce ve zprávě o stavu lukavických dolů, kterou pro Jana Adama vypracoval báňský odborník z Příbrami Alexius Adda, se poprvé připomíná zámek.


Mapa