Oppidum Hradiště

Plocha oppida zaujímá prostor cca 23 ha na vrcholové plošině široké ostrožny v meandru řeky Chrudimky v nadmořské výšce 430–460 metrů.

Na západě a severozápadě spadá ostrožna prudce do údolí Chrudimky, na S strany je spád mírnější, z východní a jižní strany ostrožna chráněna není a zde bylo postupně vybudováno trojité opevnění; valy jsou dosud zcela zřetelné.

K vnitřnímu opevněné ploše oppida přiléhá předhradí cca 8 ha. Svahy i valy jsou dnes zalesněné, plocha oppida je zemědělsky využívána.

Místo původního hlavního vchodu (klešťovitá brána) bylo zcela rozrušeno stavbou silnice, rekreačními chatami a budovami evangelické fary, kostela a hřbitova.

Všechny stavby včetně silnice a rekreačních chat byly postaveny před prohlášením území za památkovou rezervaci.

Oppidum bylo objeveno již v polovině 19. století, kdy při orbě byly nacházeny kousky keramiky, sklo nebo kamenné žernovy.

.


Mapa