Hráz přehrady Pařížov

Přehrada Pařížov je nádherné vodní dílo, které pro neznalé zůstává ukryto v údolí řeky Doubravy nad obcí Pařížov na Chrudimsku.

Jedná se o kamennou přehradu postavenou v letech 1909 až 1913, která nedávno oslavila 100 let své existence.

Pod Železnými horami na řece Doubravě v pardubickém regionu se tyčí jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad na území České republiky.

Tvarem připomíná spíše hrad na řece, svou funkci ale plní dokonale, a to více než 100 let.

Podnětem k výstavbě přehrady byly velké a opakované povodně, které patřily tehdy k největším na Doubravě.

Aby se předešlo ničivým následkům přívalových dešťů a jarních oblev, odsouhlasila se výstavba čtyř přehrad.

Kvůli financím nakonec velkolepý projekt nevyšel, realizovala se pouze jediná přehrada - Pařížov na řece Doubravě.


Mapa