Vápenka Vápenný Podol

Dvou šachtová vápenka o nepravidelném obdélníkovém půdorysu, vyzděná z lomového kamene, v horní polovině stažená devíti horizontálními pásy po celém obvodu.

Průměr šachet nahoře je asi 2 metry.

V nejnižším prostoru jsou vyvážecí otvory, pro každou šachtu dva (celkem čtyři).

Dnes jsou tyto otvory zasypány zeminou do výšky 3 metry.

Nad vyvážecími otvory jsou čtyři otvory pro vytápění šachtových pecí.

Původně byly kryty dřevěnou konstrukcí se střechou. Nahoře je vrátek na tahání vozíku po šikmém mostě, po kterém se dopravoval vápenec, vytěžený a dopravený na okraj lomové jámy, asi 50 metrů od vápenky.

Most byl dřevěné konstrukce a již neexistuje.


Mapa