Židovský hřbitov Hoješín

U obce Hoješín, prakticky na břehu Sečské přehrady, najdete malý zbytek hřbitova z počátku 19. stol., který byl zrušen a zlikvidován roku 1980.

Zbytek hřbitova založený v první polovině 18. století se nachází nedaleko obce Hoješín. Celkem tu bylo asi 300 hrobů.

Jedna jeho polovina byla po vybudování přehradní nádrže Seč v roce 1932 vyvýšena – na východní straně byl terén navýšen nasypáním o 1,5 m (náhrobky vráceny na původní místa) a ohrazen proti vodě betonovou zídkou.

Nejstarší náhrobek pochází z roku 1814, poslední pohřeb se zde konal v roce 1919.


Mapa