Barchov

Zchátralý gotický kostel byl v 1. polovině 18. stol. nákladem Jana Josefa hraběte Šporka přestavěn do barokní podoby.
Bývalý farní kostel svatého Václava je zděný, orientovaný, ve slohu gotickém a stojí na pokraji příkrého návrší, takže je se svou opodál stojící dřevěnou zvonicí zdaleka viditelný. Původní renesanční klenba kostela spadla částečně při požáru roku 1791 a zbytek byl odstraněn roku 1815.
Obec Barchov je situována 8 km na jihozápad od Pardubic.