O projektu

Projekt Spolupráce Venkov 21. století řešily tři místní akční skupiny (MAS). Tím, kdo projekt koordinoval, byla Místní akční skupina Pošumaví z.s., která působí v Plzeňském kraji. Partnery projektu byly další dvě MAS, které jsou aktivní v Pardubickém kraji a to Místní akční skupina Železnohorský region z.s. a Místní akční skupina region Kunětické hory z.s..

Tito partneři se dohodli, že v rámci území své působnosti ve spolupráci s obcemi postaví 18 informačních srubů, které budou vybaveny nejen obvyklými vysvětlujícími tabulemi o nejbližším okolí, ale i solárními panely, pomocí kterých bude možno dobíjet „chytrý“ mobilní telefon, aby při turistově studiu dalších textů, které si načetl pomocí instalovaného QR kódu nedocházelo k jeho zbytečnému vybití.

Na projektu se v Pošumaví významnou měrou podílely i jednotlivé obce, na jejichž území jsou jednotlivé informační sruby naistalovány.

Kde je tedy v Pošumaví najdete ? Po jednom jsou umístěny v Běšinech, v Dolanech, v Hartmanicích – Dobré Vodě, v Chanovicích, ve Kdyni, v Klatovech – Lubech, v Plánici a ve Strašíně. Dva jsou umístěny na území obce Hrádek a to jeden přímo v Hrádku a jeden v Tedražicích.

Cílem projektu není pouze informovat pocestné o významných památkách na území působnosti jednotlivých MAS, ale nasměrovat turisty v rámci regionálního partnerství i k dalším zajímavostem, o kterých by se možná ani jinak nedozvěděli.