Staré Ždánice

Hrad Kunětická hora byl dle archeologických průzkumů na osamoceném kopci vulkanického původu vybudován v druhé polovině 14. století. V současnosti je hrad jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů Pardubického kraje.
Lesní zábavná stezka má za úkol zábavnou formou sdělit návštěvníkům informace o přírodě, která se nachází v jejich okolí.
Opatovický kanál je významné středověké vodní dílo, které bylo vybudováno na začátku 16. století k napájení původně rozsáhlé rybniční sítě. Současná délka kanálu je necelých 33 kilometrů.
Muzeum perníku nabízí návštěvníkům komentované prohlídky se zábavným výkladem, které jsou vhodné jak pro děti tak dospělé.
Písníky vznikly po těžbě štěrkopísku, která zde byla ukončena v 90. letech 20. století. Celková rozloha písníků je 145 hektarů. Písníky jsou odděleny úzkou písečnou hrází.
Pohránovský rybník se nalézá u obce Pohránov v těsné blízkosti Pardubic. Je obklopen podmáčenými loukami s rákosinami, které se staly přírodní památkou s názvem U Pohránovského rybníka.
V této oblasti, která byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1998, se nalézá zazemněný rybník, lesní a luční společenstva, rákosiny a ornitologická lokalita. Dále zde bylo nalezeno 16 druhů sladkovodních měkkýšů.
Tůň u obce Hrobice byla za přírodní památku s rozlohou 2,59 hektaru vyhlášena v roce 1982. Území tvoří mrtvé rameno řeky Labe s přirozenou flórou a faunou.