Tipy – Příroda

Duhové jezero se nachází na severním okraji obce Moravany v místní části Platěnice, asi 15 km východně od Pardubic.
V roce 2020 vznikl v těsné blízkosti přírodní rezervace Přesypy u Rokytna zábavně naučný lesní park pro děti. Návštěvníci zde najdou řadu interaktivních prvků a zábavně-naučných tabulí s tématikou života v lese. Součástí jsou také herní prvky.
Kulturní památka malý akvadukt byla vybudována v roce 1898. Nachází se 1 kilometr jižně od Velkého akvaduktu.
Lesní zábavná stezka má za úkol zábavnou formou sdělit návštěvníkům informace o přírodě, která se nachází v jejich okolí.
Opatovický kanál je významné středověké vodní dílo, které bylo vybudováno na začátku 16. století k napájení původně rozsáhlé rybniční sítě. Současná délka kanálu je necelých 33 kilometrů.
Písníky vznikly po těžbě štěrkopísku, která zde byla ukončena v 90. letech 20. století. Celková rozloha písníků je 145 hektarů. Písníky jsou odděleny úzkou písečnou hrází.
Pohránovský rybník se nalézá u obce Pohránov v těsné blízkosti Pardubic. Je obklopen podmáčenými loukami s rákosinami, které se staly přírodní památkou s názvem U Pohránovského rybníka.
Chráněné území přírodní památky se nachází podél lesní cesty u obce Malolánské, západně od města Dašice.Rozloha chráněného území činí 2,65 hektaru a rozprostírá se na nevýrazném přesypu vátého písku.
Přírodní rezervace o velikosti 7 hektarů vznikla v roce 1982 a nachází se v těsné blízkosti obce Rokytno. Důvodem vyhlášení ochrany jsou nenarušené písečné přesypy. Jedná se o největší českou poušť.
V této oblasti, která byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1998, se nalézá zazemněný rybník, lesní a luční společenstva, rákosiny a ornitologická lokalita. Dále zde bylo nalezeno 16 druhů sladkovodních měkkýšů.
Tůň u obce Hrobice byla za přírodní památku s rozlohou 2,59 hektaru vyhlášena v roce 1982. Území tvoří mrtvé rameno řeky Labe s přirozenou flórou a faunou.
Kulturní památka Velký akvadukt byla postavena v roce 1892 a nachází se jeden kilometr severně od Malého akvaduktu. Nejlepší cesta k Velkému akvaduktu vede podél řeky Loučná.
Vesecký kopec, který se nalézá na půl kilometru dlouhém písečném přesypu nedaleko města Sezemice, byl vyhlášen přírodní památkou v roce 2012.