Písník Hrádek - Oplatil

Písník Hrádek vznikl po těžbě štěrkopísku, která zde byla ukončena v 90. letech 20. století. Rozloha písníku je 55 hektarů. Písník se nalézá u hlavní silnice mezi městy Lázně Bohdaneč a Hradem Králové. V letních měsících je písník využíván jako přírodní koupaliště a naturistický kemp. V těsné blízkosti písníku Hrádek leží písník Oplatil, který je od Hrádku oddělen úzkou písečnou hrází s šířkou 5 metrů. Písník Oplatil má rozlohu 90 hektarů a vznikl stejně jako Hrádek, po těžbě štěrkopísku, která byla ukončena v 90. letech 20. století. Původní písník tu vznikl již na přelomu 15. a 16. století za éry Pernštejnů, kteří na Pardubicku vybudovali velkou rybniční soustavu. Ten byl ale později zalesněn. V současnosti je Oplatil využíván jako rybářský revír a záložní vodní zdroj pro Pardubické vodárny.

Mapa