Velký akvadukt v Sezemicích

Kulturní památka Velký akvadukt byla postavena v roce 1892 a nachází se jeden kilometr severně od Malého akvaduktu. Cihelno – betonový akvadukt je dlouhý 13, 2 metru a je tvořen dvěma mostními oblouky, které tvoří křižovatku Mlýnského náhodu vedoucí nad tokem Zadní Lodrantky. Kvůli špatnému technickému stavu hrozilo v roce 2009 jeho zborcení. Proto se vedení města Sezemice rozhodlo akvadukt opravit. Náklady na opravu akvaduktu vyšly na 5, 7 milionů korun. Součástí opravy akvaduktu byla i revitalizace okolí, jejíž důvod byla i záchrana kriticky ohrožené mihule potoční, která se zde vyskytuje. Nejlepší cesta k Velkému akvaduktu vede podél řeky Loučná. Při příjezdu do Sezemic směrem od Pardubic se přejede most přes řeku, odbočí se doprava a pokračuje se pěšky či na kole proti proudu zhruba 500 metrů k mostku, kde se zatočí doleva. Po dalších 200 metrech se dojde až k Velkému akvaduktu. Během cesty lze v řece pozorovat nutrie říční.

Mapa