Tůň u Hrobic

Tůň u obce Hrobice byla za přírodní památku s rozlohou 2,59 hektaru vyhlášena v roce 1982. Území tvoří mrtvé rameno řeky Labe s přirozenou flórou a faunou. Nacházejí se zde břehové porosty, významná rostlinná společenstva a živočichové. V letních měsících zarůstá tůň okřekem a je ve vysokém stupni sukcesního vývoje. Dominantu tůně tvoří památný strom, Dřítečský topol, pojmenovaný dle nedaleké obce Dříteč. Přístup k tůni je možný po polní cestě směrem od opatovické elektrárny.

Mapa