Vesecký kopec

Vesecký kopec, který se nalézá na půl kilometru dlouhém písečném přesypu u obce Veská nedaleko města Sezemice, byl vyhlášen přírodní památkou v roce 2012. Na území se vyskytují vzácné společenstva pískomilné fauny a flóry jako např. krajník hnědý, svižník a kvapník. Vesecký kopec byl považován za nejvyšší a nejtypičtější příčný přesyp v Čechách. Přírodní památka má rozlohu necelých 0,7 hektarů.

Mapa