Lipoltice (prvohory)

Původní lomy na křemenec, které jsou dnes značně zarostlé, poskytují zajímavé nálezy zkamenělé fauny prvohorního stáří včetně trilobitů. V lese severně od Lipoltic se nachází romantická Lipoltická skála taktéž z křemencové horniny. Ty jsou řazeny k tzv. lipoltickému souvrství.

Mapa