Kostel sv. Vavřince Svinčany

Barokní podoba kostela sv. Vavřince pochází z let 1764–1768.

Chrám dal postavit hrabě Jan Josef z Thunu podle úřední listiny z roku 1792.

Nepřímým dokladem o původu starého kostelíka je zasvěcení sv. Vavřinci, jemuž byly v Čechách zasvěcována kostely již v 11. století.

V letech 1349–1351 najdeme první písemné zmínky. K nejstarším památkám patřily dva zvony.

Do současnosti se dochoval pouze jeden.


Mapa