Kaple sv. J. Nepomuckého Běstvina

Kaple ve stylu barokní gotiky má půdorys šesticípé hvězdy s konkávně prohnutými stranami, je zaklenuta kupolí s šestibokou lucernou.

Stěny jsou bohatě členěny pilastry nesoucích vyloženou římsu.

Tři portály jsou ve tvaru oslích hřbetů, okna šesticípé hvězdy.


Mapa