Židovský hřbitov Heřmanův Městec

Židovský hřbitov v Heřmanově Městci byl pravděpodobně založen v 15. století.

Na ploše téměř 4000 m² se nachází 1077 náhrobních kamenů, tumba z roku 1844 a velká hrobka z poloviny 19. století.

Nejstarší částí hřbitova je zřejmě část v rozsahu navážek, při níž stálo ještě v r. 1838 zděné stavení, spíše márnice než hřbitovní domek.

Ačkoliv o založení hřbitova se nedochovalo žádných zpráv, je jisté, že jeho počátky nutno klásti do doby prvního osídlení, protože kdekoliv se židé usídlili, měli v prvé řadě péči o důstojné místo svého odpočinku. 


Mapa