Sušice - kaple Anděla Strážce

Ranně barokní kaple z let 1682 - 83 vystavěná na způsob poutnických kaplí. Raně barokní kaple, lidově zvaná Andělíček se nachází se na vrchu Stráž (552 m n.m.). Byla postavena r. 1682-83 na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. Roku 1735 byla kaple obehnána ambity se čtyřmi nárožními kaplemi, které jsou zasvěcené Matce Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaléně. Když byla za vlády Josefa II. zrušena řada klášterů a poutních míst, postihl tento osud i kapli Anděla Strážce. Za pouhých 50 zlatých ji roku 1792 v dražbě koupil děkan Prokop Harrer. Kaple byla znovuotevřená roku 1799. V roce 1882 byla ke svému 200. výročí založení opravena a pseudorománsky přestavěna. Současná podoba pochází z roku 1936 a je z dílny sušického stavitele Karla Houry.
Poutních míst k Andělu Strážci není mnoho a sušická kaple je bezesporu nejvýznamnější v rámci celé České republiky. Dle záznamů přišlo na poutní místo v roce 1908 kolem 10.000 lidí. Svátek svatých Andělů Strážných, stanovený na 2. října, rozšířil na celou Církev papež Klement X. v roce 1670. K Andělíčku můžete vystoupat po křížové cestě. Unikátnost sušické Křížové cesty spočívá v jejím zpracování a umístění. Jednotlivá zastavení, která jsou velmi citlivě zasazena do malebného svahu, ukovali umělečtí kováři, studenti Střední školy v Oselcích jako své maturitní práce v roce 2010.
Vrch původně sloužil jako strážní a pozorovací bod, kde hlídky bděly nad bezpečím malé osady rýžovníků zlata. Ještě před 350 lety zde byl jen les a až několik událostí, jak říkají pověsti vše změnilo. Jedna z nich vypráví o malém chlapci, kterému se při hře v těchto místech ovinul kolem nohy jedovatý had. Chlapec ve velkém strachu a úzkosti spatřil anděla, který se k němu sklonil a ochránil ho v nebezpečí.
Z vděčnosti a na památku této události se obyvatelé Sušice rozhodli postavit kostelíček. Po asi dvouleté stavbě byl 3. srpna 1683 slavnostně vysvěcen světícím biskupem arcibiskupství pražského panem Ignácem Dlouhoveským, v době panování Leopolda I. Po celá léta lidé přicházeli, aby prosili Anděla Strážce o ochranu a vzdávali Bohu díky.
Uplynula tři století a dnes i my přicházíme, abychom se sklonili a poděkovali našim předkům za jejich práci, která je dodnes ozdobou a dominantou města Sušice. Děkujeme za tuto krásnou korunku na malém z šumavských vršků. přicházíme v létě každý čtvrtek v 18,15 hodin, abychom vzdali Bohu chválu, prosili za lid naší země, za mír, naše město i toto místo. Přiďte i vy poutníci.
Pramen: leták na kapli Anděla Strážce

 


Mapa