Chanovice - Galerie nositelů lidových řemesel

Stálá výstava z výroby a tvorby vynikajících českých lidových řemeslníků a v areálu zámku v Chanovicích.Projekt Galerie Nositelů tradice lidových řemesel má za cíl veřejně prezentovat pro české a zahraniční návštěvníky nejlepší domácí výrobce z oboru lidových uměleckých řemesel. Jde především o představení řemeslníků, prezentaci jejich umu a výroby, jimiž navazují na původní a tradiční technologie výroby, ale také o formu společenského ocenění. Titul Nositel tradice lidových řemesel může být udělen ročně nejvýše pěti výrobcům, tvůrcům nebo řemeslníkům, které doporučí komise odborníků jmenovaná ministrem kultury. 
Při výběru se bere v úvahu výjimečnost dovedností kandidátů, nebezpečí zániku některých technologií, estetická hodnota práce a taktéž předpoklady nominovaného pro výuku svých následovníků.Návrhy kandidátů mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, fyzické osoby působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy atd. Návrhy se zasílají na adresu Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici vždy do konce předchozího kalendářního roku. Zpřístupnění expozice a její každoroční doplňování přispívá k plnění úkolů vládního usnesení ke "Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, ale i k propagaci mezinárodního projektu UNESCO "Žijící lidské poklady".

Zdroj: Informační leták Galerie Nositelů tradice lidových řemesel  2012.


Mapa