Opatovický kanál

Opatovický kanál je významné středověké vodní dílo, které bylo vybudováno na začátku 16. století k napájení původně rozsáhlé rybniční sítě, kterou na Pardubicku založil majitel panství pan Vilém z Pernštejna. Kanál začíná u Opatovic nad Labem a končí u obce Semín, kde se vlévá zpět do Labe. Současná délka kanálu je necelých 33 kilometrů. V některých místech dosahuje šíře koryta až 5 metrů. V 20. století sloužil kanál jako zdroj pro zavlažování rozsáhlých zemědělských pozemků. V dnešní době zásobuje stále několik rybníků. Dále může být využíván pro vodní turistiku. Jednou za několik let je kanál vypuštěn a chemicky ošetřen, aby nedocházelo k jeho zarůstání vodními rostlinami.

Mapa